מיקרוסופט פתרה בעיית תצוגה הנוצרת לאחר התקנת KB5012643

התקנת KB5012643 ששוחרר ב- 25/04/2022 כעדכון Preview עבור מערכת ההפעלה Windows 11 גורמת בחלק מהמחשבים שהופעלו/אותחלו במצב בטוח (Safe Mode) להבהוב של המסך (Screen Flickering). כמו כן, סייר הקבצים (File Explorer), תפריט התחל (Start Menu), סרגל המשימות (Taskbar) וכל הרכיבים המתבססים על ה- Explorer.exe עלולים שלא לתפקד/לפעול באופן תקין. ב- 29/04/2022 שחררה מיקרוסופט תיקון לבעייה, הליך התיקון המתבסס על Known Issue Rollback (KIR) עשוי/עלול להימשך עד ל- 24 שעות. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

התגובות סגורות.