בדיקת מחשב בתנאי עומס גבוה באמצעות StressMyPC

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי StressMyPC מאפשר לך לבדוק את תפקוד המחשב ואת מידת יציבותו בתנאי עומס ומאמץ גבוהים של המעבד (CPU), הבקר/המעבד הגרפי (GPU) והתקני האחסון (HDD/SSD). בדיקת Stress גורמת להתקני החומרה הנבדקים לפעול באופן אינטנסיבי, קרוב לקצה העליון של מעטפת הביצועים והיכולות (תדר, קצב העברה וכדומה).

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.