Outlook / Out of Office : תיקון תקלות

מיקרוסופט (Microsoft) שחררה מסמך הנחיות המאפשר למשתמשים שיש להם את הידע וההרשאות הנדרשות לתקן תקלות/בעיות (מסויימות) המשבשות את פעולתו התקינה של המאפיין השימושי Out of Office / OOF (מחוץ למשרד) שב- Office 365 Outlook. מאפיין ה- Out of Office מאפשר למשתמש לנסח הודעה שתשלח כשתשובה אוטומטית (חופשה, מילואים, השתלמות, מחוץ למשרד וכדומה) להודעות דוא"ל שיתקבלו. מידע נוסף זמין ב: Microsoft

התגובות סגורות.