פגיעויות קריטיות התגלו במספר רב של דגמי מדפסות מתוצרת HP

HP מעדכת (באמצעות Security Advisory) כי שלוש פגיעויות קריטיות (Critical Vulnerabilities / Code execution, Buffer overflow) התגלו במאות דגמים של מדפסות מתוצרת החברה. מהמידע המתפרסם עולה כי HP שחררה עדכונים (Firmware Security Updates) עבור חלק גדול מדגמי המדפסות המושפעות מהפגיעויות, עבור הדגמים שעבורם לא שוחררו עדיין עדכונים שחררה החברה הנחיות המאפשרות נטרול זמני של הבעיה. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer) ; פרטים נוספים זמינים ב: HP

התגובות סגורות.