סריקת רשת אלחוטית באמצעות Wireless Network Watcher

מפתח התוכנה Nir Sofer / NirSoft שחרר גרסה חדשה ועדכנית (v2.30) של כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי Wireless Network Watcher. כלי זה, סורק את הרשת האלחוטית (Scans your wireless network) ומציג רשימה של מחשבים והתקנים המחוברים לרשת. רשימת המחשבים המוצגת בטבלה כוללת גם פרטים ונתונים טכניים ומנהליים בעבור כל אחד מהמחשבים/מההתקנים, קרי, מספר IP, כתובת MAC, שם המחשב, שם יצרן כרטיס הרשת, ועוד. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- NirSoft Blog)

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.