CISA: אוסף כלים ושירותים חינמיים העוסקים באבטחת סייבר

הסוכנות הפדרלית (ארה"ב), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency / CISA שחררה רשימה (אוסף) של כלים ושירותים חינמיים (Free Cybersecurity Services and Tools) שעשויים לאפשר/לסייע לאנשי IT ארגונים (ואחרים) העוסקים באבטחה (Cybersecurity) לשפר את רמת האבטחה ולהתמודד עם איומים, קרי, לצמצם את רמת הסיכון ולשפר את החסינות של מערכות המחשוב ואת היכולת להתמודד עם מתקפות סייבר זדוניות. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור-  CISA)

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.