WiFiHistoryView: הצגת מידע על הרשתות האלחוטיות אליהן התחבר המחשב

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי WiFiHistoryView מציג רשימה מפורטת של כל הרשתות האלחוטיות (Wireless/WiFi) שאליהן התחבר המחשב (הנבדק). היסטוריית ההתחברות של המחשב (History of connections to wireless networks) מוצגת בטבלה וכוללת מידע מגוון (תאריך, שעת התחברות, שעת התנתקות, שם הרשת ועוד) שעשוי לאפשר בנסיבות מסויימות (גם) ביצוע חקירה ראשונית של אירועי אבטחה שונים כמו פשעי מחשב/עבירות מחשב ועוד.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.