WhoIsConnectedSniffer : גילוי וזיהוי ההתקנים המחוברים לרשת

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי WhoIsConnectedSniffer מאזין לכרטיס הרשת המותקן במחשב, אוסף את המידע ומציג רשימה דינמית של המחשבים וההתקנים המחוברים לרשת בזמן הבדיקה (Currently connected to your network), הרשימה המוצגת כוללת מספרי IP, כתובות חומרה (MAC Add), שמות מחשבים, נתוני זמן ומידע נוסף.

הערות והבהרות:

  1. כלי העזר WhoIsConnectedSniffer מאזין בלבד ! אינו מבצע סריקה אקטיבית של הרשת וכמובן אינו שולח חבילות מידע (Packets) למחשבים אחרים ברשת.
  2. המידע המתקבל עבור המחשבים המזוהים עלול להיות במקרים מסוימים חלקי.
  3. השימוש ביישום מחייב התקנה מקדימה של WinPcap capture driver או Network Monitor driver.
  4. מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.