המרת קובצי PDF לתמונות (פורמטים גרפיים)

כלי העזר הבאים מאפשרים לך להמיר (Convert) בקלות ובפשטות קובצי PDF לתמונות (Images) המיוצגות ע"י פורמטים גרפיים (Graphic File Formats) כמו JPG, PNG, TIFF, GIF, EPS, BMP ועוד.

 • ToolRocket PDF Converter : תוכנה חינמית.
  • הפורמטים הנתמכים הם, JPG, PNG, BMP, GIF, TIF
 • PDFill FREE PDF Tools : תוכנה חינמית.
  • הפורמטים הנתמכים הם, PNG, GIF, BMP, EPS, WMF, EMF, JPG, TIF
 • PDF Shaper Free : תוכנה חינמית.
  • הפורמטים הנתמכים הם, JPEG, BMP, PNG, EMF, WMF, TIFF
 • AlterPDF Lite Version : תוכנה חינמית.
  • הפורמטים הנתמכים הם,JPEG, BMP, EMF, TIFF
 • Bytescout PDF Tools Free : תוכנה חינמית.
  • הפורמטים הנתמכים הם,JPG, PNG, BMP, TIFF

הערות והרחבות:

 • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.