תיקון בעיות הדפסה באמצעות Fix Print Spooler

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי Fix Print Spooler מאפשר לך לתקן במהירות ופשטות בעיות הדפסה. כלי זה, המתבסס על ממשק ידידותי ופשוט (שתפעולו אינו מחייב ידע טכני) מבצע את הפעולות הבאות:

  • איפוס וניקוי תור ההדפסה (Print Spooler queue)
  • ניקוי התיקיה:  systemroot%\System32\spool\printers%
  • הפעלה מחדש (Restart) של ה- Printer spooler service

הערות והרחבות:

  • Fix Print Spooler : תוכנה חינמית, יישום נייד.
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.