סריקת רשת מקומית באמצעות SZ PortScan

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי SZ PortScan מאפשר לך לסרוק (Scan) את הרשת המקומית ולקבל מידע מגוון על ההתקנים (Devices) הפעילים (Active) ברשת, כמו כן, ניתן לבצע באמצעות הכלי בדיקות תקשורת בסיסיות. המידע המוצג למשתמש בעקבות הסריקה (תחת הלשונית Port Scan) כולל את מספרי ה- IP של ההתקנים הפעילים, את שמות ההתקנים (Host Names), פורטים פתוחים (Open Ports), כתובות חומרה (Mac Address) ועוד. בנוסף, מאפשר לך כלי העזר לאתר התקני UPnP (תחת לשונית Search Devices) ולהריץ Ping, Traceroute, Speed Test, Whois ו- DNS Query.

  • PortScan : תוכנה חינמית, יישום נייד.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

 

התגובות סגורות.