הפעלה מהירה ופשוטה של SafeMode (מצב בטוח)

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי Safe Mode Launcher מאפשר לך להפעיל את המחשב במהירות ובפשטות במצב בטוח (SafeMode), השימוש ב- Safe Mode Launcher המיועד למערכות ההפעלה Windows 11  – Windows Vista מבטל את הצורך לבצע פעולות בממשק ההגדרות (Settings) ו/או ללחוץ על מקשים או שילובי מקשים ייעודיים.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.