אבחון ובדיקת המחשב באמצעות ESET SysInspector

כלי העזר הנייד ESET SysInspector הוא כלי אבחון (Diagnostic Tool) שעשוי לסייע לאנשי IT ו/או למשתמשים שיש להם את הידע הנדרש לאתר ולפתור תקלות ובעיות שונות (Troubleshoot)  במחשב. SysInspector מציג מידע אודות הפרוססים (Processes), חיבורי הרשת (Network Connections), מערכת הרישום (Registry), תוכניות עזר (Services), דרייברים (Drivers) ועוד. על מנת להקל על פענוח הדו"ח המתקבל מוצגים פרטי המידע הבעיתיים בצבעים שונים, כמו כן, כולל הכלי מנגנון סינון (Risk Level 1-9) המאפשר למשתמש להציג מידע מרמות סיכון מסויימות בלבד.

הערות והרחבות:

  • מידע נוסף זמין ב- ESET SysInspector FAQ
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

 

 

התגובות סגורות.