Asus מאשרת כי קיימת תקלה בלוח האם Maximus Z690 Hero

אסוס (Asus) מאשרת כי התקנה לא נכונה של קבל (Capacitor) היא הסיבה לתקלות שהתגלו בלוח האם ROG Maximus Z690 Hero שמתוצרת החברה. הודעה שפרסמה אסוס כוללת את מספרי היצרן ואת המספרים הסידוריים של הלוחות הבעייתים, כמו כן, כוללת ההודעה אישור כי כל לוחות האם שאינם תקינים יוחלפו. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Wccftech) ; פרטים נוספים זמינים ב: Asus

התגובות סגורות.