Nvidia שחררה מידע בנוגע ל- Log4j

חברת Nvidia שחררה מסמך מפורט הכולל התייחסות מקיפה לפגיעות המוכרת כ- Log4Shell / Log4j Vulnerability. המסמך שפורסם מפרט את רשימת המוצרים שאינם מושפעים מהפגיעות, את המוצרים הפגיעים ובנוסף גם הנחיות, הסברים והרחבות. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Hot Hardware) ; פרטים נוספים זמינים ב: Nvidia

הערות והרחבות:

  • מהודעה שפרסמה חברת AMD עולה כי החברה לא זיהתה מוצרים (מתוצרתה) המושפעים/הפגיעים ל- Log4j Vulnerability
התגובות סגורות.