Lenovo שחררה עדכון עבור ה- ImController service

לנובו (Lenovo) שחררה עדכון המתקן שני באגים/פגיעויות (Vulnerabilities) שהתגלו ברכיב התוכנה ImController המותקן בחלק מדגמי המחשבים הניידים (Notebooks) שמייצרת החברה. הפגיעויות שהתגלו עלולות לאפשר Elevation of privilege, קרי, לאפשר לתוקף מקומי (Local Attacker) לפעול כאדמין (Admin). לנובו ממליצה לבדוק את הגרסה המותקנת ולעדכן על פי הצורך לגרסה 1.1.20.3 (מנגנון עדכון אוטומטי אמור לבצע את העדכון אולם, למרות זאת מומלץ לבדוק ולוודא), פרטים נוספים והנחיות לביצוע זמינים ב: Lenovo

התגובות סגורות.