Log4Shell / Log4j : רשימה מרוכזת של יצרנים ומוצרים פגיעים

רשימה מרוכזת הכוללת הפניות ליצרנים, למוצרים פגיעים (לפגיעות בספריה Log4j) ולמידע טכני ועדכונים אותם פרסמו ומפרסמים היצרנים המעורבים, זמינה ב: Bleeping Computer. מידע נוספים זמין ב: מערך הסייבר הלאומי וב- CISA

התגובות סגורות.