SonicWall שחררה עדכוני אבטחה עבור משפחת ה- SMA 100

חברת SonicWall שחררה עדכוני אבטחה המטפלים בפגיעויות (Vulnerabilities) שהתגלו במשפחת/בסדרת ההתקנים Secure Mobile Access (SMA) 100 series המאפשרים למשתמשים ארגוניים להתחבר מרחוק למשאבים ארגוניים (פנימיים). בשלב זה אין דיווחים על ניצול פעיל של הפגיעויות (ב- SMA100), אולם, למרות זאת ממליצה החברה (ומפצירה) לעדכן מוקדם ככול הניתן. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור-  CISA) ; פרטים נוספים זמינים ב: SonicWall

הערות והרחבות:

התגובות סגורות.