זיהוי ניסיונות לבצע תרמיות והונאות ברשת, למד ובחן את עצמך

Scam Spotter הוא שירות מקוון המספק מידע שעשוי/אמור לאפשר לקהל הרחב להכיר ולהתמודד טוב יותר עם הונאותתרמיות רשת (Scams, Phishing). אחד הכלים הזמינים באתר הוא חידון (Quiz) המאפשר לך לבחון את עצמך קרי, לבחון את יכולתך לזהות תרמיות.

הערות והרחבות:

התגובות סגורות.