CISA עדכנה את קטלוג הפגיעויות, Known Exploited Vulnerabilities Catalog

CISA עדכנה את הרשימה (המקוונת) המציגה פגיעויות (Vulnerabilities) המנוצלות (Exploited) ע"י גורמים עויינים. קטלוג זה הנקרא Known Exploited Vulnerabilities Catalog הוא סוג של שירות מקוון המציג כאמור רשימה מפורטת של פגיעויות (חלקן ותיקות) אותן מנסים גורמים עויינים לנצל על למנת לתקוף מחשבים ומערכות מחשוב. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- CISA)

התגובות סגורות.