Uninstall: הסרת תוכנות מותקנות

הסרה לא תקינה של תוכנות ויישומים עלולה לייצר מגוון רחב של תקלות ותופעות, ברוב המקרים ניתן להסתפק במנגנון ההסרה המובנה במערכת ההפעלה אבל, לעיתים רצוי ונדרש להשתמש בכלי הסרה ייעודי מתוצרת יצרן התוכנה ו/או בתוכנות הסרה כלליות המשלימות את יכולתו של מנגנון ההסרה המובנה במערכת ההפעלה. כלי העזר הבאים המוצגים בסדר אקראי מאפשרים לך להסיר באופן  מלא ותקין תוכנות ויישומים.

  • The PC Decrapifier, כלי עזר המאפשר לך להסיר מגוון רחב של תוכנות מסוג Trialware, כלים, סרגלים ועוד, תוכנה חופשית.
  • ZSoft Uninstaller, כלי עזר המסוגל להחליף את מנגנון ההסרה המובנה במערכת ההפעלה, בנוסף ליכולת הסרה טובה מסוגל כלי העזר לבצע מגוון רחב של פעולות ופעילויות, תוכנה חופשית.
  • AVG Remover, הסרה מלאה של תוכנות האבטחה מתצורת AVG, תוכנה חופשית.
  • Uninstall Adobe Flash Player  Windows, הסרה מלאה של נגנן המדיה Adobe Flash Player, הצורך בהסרה באמצעות כלי זה נובע בדרך כלל מהתקנה לא מוצלחת, תוכנה חופשית.
  • McAfee Consumer Product Removal Tool, הסרה מלאה או התקנה מחדש של מוצרי האבטחה מתוצרת McAfee, תוכנה חופשית.
  • Norton Removal Tool, הסרה מלאה של תוכנות מתוצרת Norton שהותקנו באופן לא תקין או שנפגעו במהלך העבודה, תוכנה חופשית.
  • JavaRa, הסרה מלאה של גרסות Java RE ישנות, תוכנה חופשית.
  • Uninstallers SingularLabs ,אוסף מרוכז של עשרות כלי הזרה ייעודיים למגוון רחב של תוכנות ויישומים.

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.