Ransomware Decryption: הסרת תוכנות (וירוסי) כופר

להלן, אוסף קישורים לחברות אבטחה המפתחות ומציעות מגוון רחב של כלי פענוח חינמיים לתוכנות/וירוסי כופר (Ransomware decryption Tools). כלים אלו עשויים לאפשר למשתמשים (שיש להם את הידע הנדרש) להסיר את ההצפנה מקבצים שהוצפנו באמצעות תוכנות כופר שעבורן פותחו כלי פענוח. שים לב ! על מנת להפעיל ולהשתמש בכלי פענוח יש לזהות תחילה את סוג תוכנת הכופר שהצפינה את הקבצים, מידע אודות כלים שעשויים לאפשר לך לזהות, זמינים באתר.

הערות והרחבות:

  • The No More Ransom Project, הוא ארגון שנוצר על מנת לסייע בהתמודדות עם מתקפות של תוכנות כופר, ארגון זה נוצר ע"י היורופול, המשטרה ההולנדית וחברות אבטחה מק'אפי וקספרסקי.
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

 

התגובות סגורות.