DNSChanger, הסוס הטרויאני שפגע במיליוני מחשבים חוזר לכותרות

ה- DNSChanger היא תולעת מסוג סוס טרויאני (Trojan Horse) המשנה במחשב שהודבק את הגדרות ה- DNS , גולשים הפונים לאתרים שונים (פיננסיים בעיקר) מופנים בעצם לאתרים מזויפים המתחזים לאותם האתרים החוקיים. תרמית זו המתמקדת כאמור בעיקר באתרים פיננסיים (בנקים וכדומה) מאפשרת לגורמים העוינים לאסוף (לגנוב) מהגולשים מידע אישי ופיננסי (סיסמאות, מספרים של כרטיסי אשראי ועוד). ה- DNSChanger והתשתית הקשורה (רשתות, שרתים ועוד) התגלתה בשנה שעברה ובמהלך בדיקות שבוצעו ע”י ה-  FBI הסתבר כי התולעת הדביקה מיליוני מחשבים בכ- 100 מדינות. על מנת למנוע פגיעה ביכולתם של המחשבים שהודבקו לפעול באופן רגיל ברשת האינטנרנט “הכשיר” ה- FBI את שרתי ומספרי ה-  DNS הזדוניים, הצו שהוציא שופט אמריקאי על מנת לאפשר את הליך “ההכשרה” יפוג ב- 08/03/2012, סביר להנחיח שהצו יחודש היות ויש עדיין כ- 500,000 מחשבים המשתמשים בשירותי ה- DNS שהוכשרו, אבל, בשלב זה אין עדיין מידע ברור וחד-משמעי בנושא, פרטים והרחבות במקור הידיעה. (המקור- Ars Technica), מסמך עזר המאפשר לך לבדוק ולהתמודד עם הבעיה (במידה וקיימת) בעצמך זמין באתר ה- FBI

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.