KB5005463 מתקין באופן אוטומטי את היישום PC Health Check

מיקרוסופט (Microsoft) החלה להתקין במחשבים המתבססים על מערכת ההפעלה Windows 10 מגרסה 2004 ומעלה את היישום PC Health Check App. יישום זה הבודק את תאימות (התאמת) מאפייני החומרה והמערכת של המחשב (המתבסס על Windows 10) למערכת ההפעלה Windows 11 מופץ באמצעות העדכון KB5005463 ומותקן באופן אוטומטי (וללא יכולת התערבות של המשתמש) ע"י מנגנון העדכון Windows Update. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

התגובות סגורות.