מיקרוסופט תיקנה פגיעות שהתגלתה ב- Azure Cosmos DB

מיקרוסופט (Microsoft) תיקנה פגיעות (Vulnerability) שהתגלתה ב- Azure Cosmos DB. פרטים אודות הפגיעות שהתגלתה ע"י חוקרי האבטחה Nir Ohfeld ו- Sagi Tzadik מחברת Wiz הועברו למיקרוסופט ב- 12/08/2021. פרטים אודות הפגיעות שקיבלה מחוקרי Wiz את הכינוי ChaosDB זמינים ב- Wiz, מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer)

התגובות סגורות.