תוכנות יישומים וכלי עזר חינמיים – כ אב תשפ”א

פרסום זה מציג רשימה מרוכזת של תוכנות חינמיות ו/או חינמיות באופן חלקי/מוגבל (Freeware / Freemium / Open Source). התוכנות המוצגות הן תוכנות חדשות ו/או גרסאות מעודכנות של תוכנות קיימות ששוחררו לאחרונה, רשימת התוכנות שלהלן כוללת תוכנות שנבחרו ע”י עורכי האתר וכמובן לא את כל התוכנות ששוחררו בתקופה האחרונה.

  • Fix Print Spooler 1.2 : איפוס תור ההדפסה (Print Queue) והפעלה מחדש (Restart) של ה- Spooler Service.
  • HostsMan 4.8.106 : ממשק גראפי המאפשר ניהול פשוט וידידותי של קובץ ה- Hosts.
  • ThisIsWin11 0.35.0 Preview : כלי עזר המאפשר למשתמש היכרות עם המאפיינים והתכונות של מערכת ההפעלה Windows 11.
  • ProcessTCPSummary 1.15 : הצגת כל הפרוססים שיש בעבורם/המשתמשים בחיבורי TCP פעילים או כל הפרוססים המאזינים לפורטי UDP. יישום נייד.
  • PropertySystemView 1.17 : צפייה ו/או שינוי מאפיינים (חתימת זמן ועוד) של קבצים. יישום נייד.

מאמר זה מוגש “כמות שהוא” (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

התגובות סגורות.