הוספת סימני מים לקובצי PDF

הוספת סימני מים (Watermark) לקובצי (מסמכי) PDF כמו גם לתמונות ולמסמכים במגוון פורמטים אחרים מאפשרת לבעלי הזכויות להגן (באופן בסיסי) על זכויותיהם, להוסיף סימונים (גרפיים או טקסטואליים) נדרשים כמו סודי, טיוטה ועוד. כלי העזר החינמים (Free) הבאים מאפשרים לך להוסיף סימני מים טקסטואלים או גרפיים (תמונות) לקובצי PDF.

  • ToolRocket PDF Converter : יישום חינמי. (PDF Edit / PDF Watermark)
  • PDFill FREE PDF Tools : יישום חינמי. (Add Watermark by Text / Image)
  • PDF Shaper Free : יישום חינמי. (Pages / Watermark)
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

 

התגובות סגורות.