תוכנות יישומים וכלי עזר חינמיים ששוחררו לאחרונה – ב אב תשפ”א

להלן רשימה מרוכזת של תוכנות חינמיות ו/או חינמיות באופן חלקי/מוגבל (Freeware / Freemium / Open Source). התוכנות המוצגות הן תוכנות חדשות ו/או גרסאות מעודכנות של תוכנות קיימות ששוחררו לאחרונה, רשימת התוכנות שלהלן כוללת תוכנות שנבחרו ע”י עורכי האתר וכמובן לא את כל התוכנות ששוחררו בתקופה האחרונה.

  • WinPass11 1.0.0.0 : כלי זה עשוי לאפשר למשתמשים (שיש להם את הידע הנדרש) להתקין את Windows 11 במחשבים שאינם עומדים בדרישות המערכת/החומרה שפרסמה חברת מיקרוסופט. אנו ממליצים להשתמש בכלי זה (אם בכלל) רק למטרות בדיקה ורק במחשבים שאינם "מבצעיים". יישום נייד.
  • NK2Edit 3.42 : תיקון, שינוי או הסרת של ערכים (Values) המופיעים ברשימת ה- AutoComplete של לקוח הדואר Microsoft Outlook. יישום נייד.
  • WriReVer 1.0 : בדיקת זיכרון ה- RAM המותקן במחשב.  יישום נייד.
  • Hard Disk Validator 1.1.2 : איתור סקטורים פגומים (Bad Sectors) בדיסקים קשיחים וביצוע תיקון במידה ואפשרי. יישום נייד.
  • Defender Control 1.9 : נטרול (Disable) או אפשור (Enable) תוכנת האנטי וירוס Windows Defender. שים לב ! השימוש בכלי זה צריך להיות מבוקר ומנוהל, קרי, מומלץ להימנע מנטרול תוכנת האנטי-וירוס ללא סיבה או צורך ממשי. יישום נייד.

מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).

התגובות סגורות.