Anti Keylogger: הגן על עצמך מ- Keylogging / Keyloggers

[ Tools / KeyLogger ] … תוכנות זדוניות ממשפחת ה- Keyloggers רושמות את פעולות המקלדת ואוספות את התווים שהוקלדו ע”י המשתמש, נתונים אלו מגיעים בסופו של תהליך לידי גורמים עוינים שעלולים להשתמש במידע שנאסף על מנת לפגוע במשתמש. ניתוח מהיר ופשוט יחסית של המידע שנאסף המתבצע על פי רוב באמצעות תוכנות זדוניות נוספות (רוגלות, סוסים טרויאניים) המותקנות במחשב ו/או באמצעות מנגנוני פענוח מרוחקים מאפשר למפעילים להגיע לפרטים אישים ופיננסיים (סיסמאות, מספרים של כרטיסי אשראי וכדומה) שהוקלדו ע”י המשתמש. כלי העזר הבאים עשויים לאפשר לך להתגונן מתוכנות Keylogger שהותקנו במחשב.

  • KeyScrambler Personal , כלי העזר הבא מצפין את התווים המוקלדים בזמן אמת, כל המידע היוצא מהמקלדת מגיע למחשב מוצפן כך שלמעשה לא ניתן להפיק תועלת ממשית מהמידע שנאסף ע”י ה- Keylogger, תוכנה חופשית.
  • SpyShelter – SpyShelter ,  זיהוי תוכנות זדוניות מסוג Keylogger, תוכנה חופשית.
  • Neo’s SafeKeys , כלי עזר המציע ומאפשר לך להקליד סיסמאות, מספרים של כרטיס אשראי וכדומה באמצעות מקלדת וירטואלית ולא באמצעות המקלדת הפיזית המחוברת למחשב, פתרון זה עשוי להיות יעיל כנגד Keyloggers מבוססי תוכנה ומבוססי חומרה.  שים לב! יצרן התוכנה ממליץ להימנע משימוש ב- Injection Mode

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.