תיקיה חסרה ב- Outlook / Outlook Web

מיקרוסופט (Microsoft) פרסמה דף הנחיות שיאפשר (למשתמשים שיש להם את הידע וההרשאות הנדרשות) לטפל בתיקיה חסרה, קרי, בהעלמות של תיקיית ברירת מחדל מתיבת הדואר ב- Outlook ו/או ב- Outlook Web. מידע נוסף (והנחיות לביצוע) זמין ב: Microsoft

מתוך דף המידע:

Symptoms
"In Microsoft Outlook and in Outlook on the web, you may find that a folder appears to be missing from your mailbox."

התגובות סגורות.