Microsoft שחררה עדכון המתקן באג מוזר ב- Windows Defender

באג (Bug) מוזר ב- Windows Defender antivirus engine 1.1.18100.5 יוצר אלפים רבים (מאוד) של קבצים קטנים המאוחסנים ב- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store, קבצים אלו מקטינים את נפח הדיסק ובמקרה של מחשבים הכוללים דיסקים בנפח קטן (יחסית) עלולה להיגרם בעיה ממשית. על מנת לתקן את הבעייה שחררה מיקרוסופט את engine 1.1.18100.6. כדי לבדוק איזו גרסת מנוע (אנטי-וירוס) מותקנת בצע את השלבים הבאים:

  • לחץ על Start ואח"כ על Settings
  • לחץ על Update & Security ואח"כ על Windows Security
  • לחץ על Open Windows Security ואח"כ על Settings
  • לחץ על About וצפה בשורה: …Engine Version

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer)

הערה:

  • תיאור השלבים המאפשרים את בדיקת גרסת ה- Engine של ה- Windows Defender התייחסת ל- 20H2 ועשויה להיות שונה בגרסאות קודמות.
התגובות סגורות.