Kensington הכריזה על קורא טביעת אצבע המיועד למחשבים שולחניים

Kensington הכריזה על התקן ביומטרי מתקדם המאפשר את קריאת טביעת אצבע (Fingerprint) של המשתמש. ההתקן החדש, VeriMark™ Desktop Fingerprint Key – K62330WW מיועד למחשבים שולחניים (Desktop) ומתבסס על ממשק ה- USB. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Twitter), פרטים נוספים (כולל רשימת ההתקנים/היישומים הנתמכים ועוד) זמינים ב: Kensington

התגובות סגורות.