תזכורת, התמיכה ב- Adobe Flash Player תסתיים מחר

בהמשך להודעות הרבות שפרסמנו בנושא. התמיכה בנגן המדיה הוותיק Adobe Flash Player תסתיים ב- 31/12/2020. ההודעה הראשונה אודות סיום התמיכה ביישום הותיק (שהחל כ- Macromedia Flash) פורסמה כבר ב- יולי 2017. מידע נוסף זמין ב: Adobe, Adobe

התגובות סגורות.