הכנת התקן USB בר-אתחול (Bootable USB Drive) מבוסס Windows

כלי העזר הבאים מאפשרים לך להכין/ליצור התקן USB בר-אתחול (Bootable USB Drive) מבוסס Windows. התקני USB המסוגלים לאתחל את המחשב (ולעקוף את מערכת ההפעלה המותקנת) עשויים לאפשר לך לבצע פעולות תחזוקה מתקדמות, התאוששות (Recovery) מקריסה, הצלת מידע ו/או התקנה נקייה (Clean Install) של מערכת הפעלה.

התגובות סגורות.