עדכונים ששוחררו לאחרונה עלולים לגרום לבעיית Kerberos authentication

התקנת עדכונים ששוחררו ב- 10/11/2020 במסגרת עדכון האבטחה החודשי האחרון (נובמבר) של חברת מיקרוסופט ב- Domain Controllers / DCs ו/או ב- Read-Only Domain Controllers / RODCs (ראה הערה) עלולה לגרום לבעיית Kerberos authentication and ticket renewal. להלן פרוט מספרי העדכונים ומערכות ההפעלה הרלוונטיות:

  • KB4586781 : עבור Windows Server version 20H2 ; Windows Server version 2004
  • KB4586786 : עבור Windows Server version 1909 ; Windows Server version 1903
  • KB4586793 : עבור Windows Server version 1809 ; Windows Server 2019
  • KB4586830 : עבור Windows Server 2016
  • KB4586845 : עבור Windows Server 2012 R2
  • KB4586834 : עבור Windows Server 2012

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

הערה:

הבעיה המדווחת מתרחשת כנראה רק במחשבים (שרתים והתקנים המבוססים על Windows 10) הפועלים בסביבה ארגונית (Enterprise Environments).

התגובות סגורות.