עודכנו נהלי ההתקנה של דרייברים ידניים ב- Windows 10

יצרני חומרה יכולים להגדיר את אופן ההתקנה של דרייברים שיותקנו באמצעות מנגנון העדכון Windows Update. דרייברים שיוגדרו אוטומטיים (Automatic driver) יותקנו עקרונית באופן אוטומטי ודרייברים שיוגדרו ידניים (Manual driver) יותקנו עקרונית (ראה הסבר בהמשך) באופן ידני יזום. יחד עם זאת, חיבור התקן חומרה למחשב בפעם הראשונה עד ל- 05/11/2020 הפעיל הליך במנגנון העדכון Windows Update שהתקין באופן אוטומטי גם דרייברים ידניים המוכרים גם כ- Optional drivers. ב- 05/11/2020 נכנס לתוקפו שינוי המעניק למשתמש את האפשרות להתקין באופן יזום ומבוקר דרייברים המוגדרים כ- ידניים, עדכון זה  זמין רק עבור מערכות ההפעלה Windows 10 version 2004 וחדשות יותר. 

 להלן תיאור תמציתי של אופן ההתקנה העדכני התקף כאמור רק עבור Windows 10 version 2004 ומעלה:

  • התקנה אוטומטית:  דרייברים המוגדרים אוטומטיים יותקנו באופן אוטומטי כאשר התקן חומרה יחובר למחשב בפעם הראשונה ו/או כאשר יצרן החומרה ישחרר דרייבר מעודכן. (שים לב ! התקנה אוטומטית כבר אינה כוללת התקנת דרייברים ידניים).
  • התקנה ידנית:  התקנה ידנית של דרייברים המוגדרים ידניים תעשה אך ורק כאשר המשתמש יבצע באופן יזום את הפעולות המפורטות. הערה: שיטת העדכון שלהלן יכולה להחליף את העדכון הידני הנעשה באמצעות ה- Device Manager.
    • לחיצה על Settings ואח"כ על Update & Security
    • לחיצה על Windows Update
    • לחיצה על  View optional updates

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft) : פרטים נוספים (מפורטים) זמינים ב: Microsoft

התגובות סגורות.