תפעול וניהול מתקדם של חדר ההמתנה ב- Zoom (זום)

תפעול וניהול מתקדם של חדר ההמתנה (Waiting Room) ב- Zoom (זום)

 • תיאור:  חדר ההמתנה (Waiting Room) מאפשר למארח (Host) לבקר ולנהל את הליך ההצטרפות של משתתפים לפגישה (Meeting). השימוש בחדר ההמתנה מונע מכל המשתתפים (כולל מוזמנים) או מחלקם (ראה פירוט בהמשך) להצטרף לפגישה באופן אוטומטי ללא אישור מהמארח.
 • הגדרת ברירת המחדל:  מאופשר (Enabled) עבור כל המשתתפים.
 • וודא כי חדר ההמתנה מאופשר (בממשק הלקוח): 
  • לחץ על Security (סרגל כלים תחתון).
  • וודא כי האפשרות Enable waiting room מסומנת ב- ✓
 • תפעול : על מנת לתפעל את חדר ההמתנה ולנהל את המשתתפים הממתינים לחץ על Participants (סרגל תחתון), רשימת המשתתפים הנמצאים בחדר ההמתנה (Waiting Room) ורשימת המשתתפים שצורפו לפגישה (In the Meeting) תוצג בחלון שיפתח (לחיצה נוספת על Participants תסגור את החלון).
  • על מנת לאשר משתתף הנמצא בחדר ההמתנה סמן אותו ולחץ על Admit. שים לב ! עקרונית ניתן לאשר את כל הממתינים בבת אחת.
  • על מנת לשלוח הודעה (Message) לכל הממתינים לחץ על Chat (סרגל תחתון), וודא כי בחלון שנפתח מוגדר (To:  Everyone (in Waiting Room. (הערה: לחיצה על Message בחלון ה- Participants תפתח גם היא את ממשק ה- Chat).
  • על מנת למנוע לחלוטין את צרופו של משתתף לפגישה (משתתף שהוזמן בטעות, משתתף שזהותו לא ברורה, מאחר ועוד), סמן את המשתתף הרלוונטי ולחץ על Remove. שים לב ! על פי הגדרות ברירת המחדל לא ניתן לצרף מחדש לפגישה משתמש שהוסר מאותה הפגישה. הנחיות לשינוי הגדרת ברירת המחדל שתאפשר צרוף מחדש זמינות ב: Zoom
  • על מנת להשהות באופן זמני את צרופם של משתתפים לפגישה הימנע מלחיצה על Admit או על Remove.
 • אפשרויות מתקדמות :  המופעלות או מנוטרלות באמצעות ממשק ה- Web
  • לחץ על https://zoom.us והקלד את הפרטים הנדרשים.
  • לחץ על Settings ואח"כ על Security.
  • עבור למאפיינים הבאים:
   • Waiting Room : אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל עבור כל פגישה. על מנת לנטרל את האפשרות באופן גורף, עבור כל הפגישות (לא מומלץ) העבר את הכפתור למצב Dis/Off
   • Waiting Room Options :
    • Edit Options : אפשרות זו  מאפשרת לך להגדיר קבוצות משתמשים החייבות לעבור לחדר ההמתנה. ברירת המחדל היא Everyone אבל ניתן לבחור גם בקבוצות בעלות מאפיין ייחודי (Account, Domain) ולאפשר לאחרים להצטרף ללא המתנה. מידע נוסף זמין ב: Waiting Room options
    • Customize Waiting Room : מאפיין זה מאפשר לך להתאים את הדף המוצג לממתינים בחדר ההמתנה על פי צרכיך, זאת באמצעות הוספת הערה (תיאור/הסבר) אישית (Add a waiting room description), ו/או באמצעות הוספת לוגו (Logo) או תמונה (על פי דרישות הנפח/הרזולוציה המופרטות).

הערות והרחבות:

 • מדריך זה מתבסס על Zoom Pro
 • הגדרות המפורטות לעיל הן מסוג Personal
 • ההנחיות המפורטות לעיל מתבססות על כך שלא בוצע שינוי בהגדרות ברירת המחדל.
 
 • זקוק למידע נוסף (ברמת מתקדם/אדמין), הדרכה אישית, ייעוץ או פתרון יצירתי. צור קשר

התגובות סגורות.