Microsoft Defender ATP, קישורים נדרשים לפעילות תקינה

מיקרוסופט (Microsoft) שחררה מסמך הכולל את רשימת כל הקישורים (URLs) בהם משתמשת מערכת האבטחה/האנטי-וירוס Microsoft Defender Advanced Threat Protection / ATP. על מנת לאפשר פעילות תקינה של ה- Defender יש לוודא כי הגישה לכתובות הנדרשות אינה חסומה ע"י שרתי Proxy, התקני Firewall ו/או אמצעים אחרים. במהלך הטיפול והתמודדות של מערכת ה- Defender עם איומים זדוניים מועבר מידע מהמחשב המקומי לשירותי ענן שונים ולשרתים שונים (המיוצגים ע"י ה- URLs המפורטים במסמך) חסימת לאפשרות להעביר מידע עלולה לפגוע ביכולת התתמודדות של ה- Defender עם וירוסים ופעילויות זדונית. מידע נוסף זמין ב: Microsoft 

הערות והרחבות:

 

התגובות סגורות.