ניטור תעבורת האינטרנט

כלי העזר והמשאבים הבאים מאפשרים לך לנטר את תעבורת האינטרנט
(Monitor Network Data Usage) של המחשב המקומי. כלים המאפשרים למשתמש לנטר את התעבורה עשויים לתרום באופן משמעותי ליכולתו של המשתמש (שיש לו את הידע הנדרש) לזהות פעילות בעייתית ו/או זדונית. בפועל, מאפשרים כלי הניטור את זיהוי היישומים, התוכניות (Apps/Programs) והפרוססים (Processes) המשתמשים ברשת האינטרנט, ניתוח המידע המתקבל ובעיקר, בחינת נתוני רוחב הפס (Bandwidth) הנצרך ע"י כל יישום עשוי לאפשר למשתמש לזהות נוכחות ו/או פעילות של יישומים בעייתיים ו/או זדוניים. זיהוי יישום לא מוכר הצורך משאבי רשת מחייב בדיקה מהירה שמטרתה זיהוי היישום, כמו כן, מומלץ בדוק גם יישומים מוכרים הצורכים נפחים גבוהים של רוחב פס. להלן, רשימה של כלי ניטור שימושיים.

  • PortExpert : תוכנה חינמית.
  • NetworkUsageView : תוכנה חינמית, יישום נייד.
  • GlassWire :  תוכנה חינמית (מוגבלת).
  • Data Usage : כלי מובנה במערכת ההפעלה Windows 10. על מנת להשתמש בעלי בצע את הפעולות הבאות:  לחץ על Start ואח"כ על Settings. לחץ על Network & Internet ואח"כ על Data Usage. בחר את חיבור הרשת (כרטיס הרשת) הנדרש במידה ויש יותר מאחד וצפה בנתונים המתקבלים. הערה: הסבר זה מתייחס ל- Windows 10 version 2004
התגובות סגורות.