Microsoft שחררה עדכון המיועד לניידים מתוצרת HP

מיקרוסופט (Microsoft) שחררה עדכון המיועד למחשבים ניידים (Notebook) עסקיים מתוצרת HP המתבססים על מערכת ההפעלה Windows 10 (ראה פרוט בהמשך). העדכון ששוחרר מטפל בהגדרת הביוס HP Battery Health Manager הקיימת ברוב רובם של הניידים העסקיים שמתוצרת HP.  הגדרה זו (במידה ומאופשרת) מאפשרת ניהול משופר של הליכי הטעינה של סוללת (Battery) המחשב הנייד, בפועל, מאפשרת הגדרה נכונה של ה- HP Battery Health Manager  למנוע תופעות בעיתיות כמו התנפחות (Swelling) הסוללה ועוד. העדכון ששוחרר בודק כיצד מוגדר ה- HP Battery Health Manager ומאפשר אותו, קרי, מפעיל את האפשרות Let HP Manage My Battery Charging במידה נמצא כי המאפיין מנוטרל (Disabled). מידע נוסף זמין ב: Microsoft ; פרטים נוספים ומפורטים זמינים ב- HP

הערות והרחבות:

  • העדכון ששוחרר מיועד למערכות ההפעלה Windows 10 1809, 1903, 1909, 2004
  • רשימת המחשבים הניידים הרלוונטיים זמינה ב- HP
  • העדכון ששוחרר אינו מעדכן את הביוס, קרי, העדכון פועל רק בניידים בהם קיים המאפיין בביוס.
התגובות סגורות.