QNAP שחררה עדכון אבטחה

QNAP שחררה עדכון אבטחה המתקן שתי פגיעויות/פרצות (Vulnerabilities) קריטיות ביישום (App) המובנה Helpdesk. יישום זה, המותקן מראש (מובנה) בכל התקני ה- NAS של החברה מאפשר למשתמשים (אדמיניסטרטורים) להעביר לצוות התמיכה של QNAP בקשות לתמיכה טכנית. ניצול זדוני של הפגיעויות עלול לאפשר לגורמים עויינים להשתלט על התקני האחסון שלא שודרגו. QNAP ממליצה לשדרג את Helpdesk לגרסה האחרונה, מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- BleepingComputer) ; פרטים נוספים הכוללים הנחיות לביצוע השדרוג שמינים ב- QNAP

התגובות סגורות.