פנימי: GPT / MBR

בהמשך להנחיה הקודמת שהועברה, בשלב זה את חייבת לברר באם הדיסק המותקן הוא GPT או MBR, בצעי את השלבים הבאים ועדכני אותי.

  • הפעל את cmd.exe כ- Admin
  • הקלד diskpart
  • הקלד list disk
  • בדוק את העמודה (האחרונה) המסומנת כ- Gpt, במידה ומוצגת כוכבית (*) הדיסק הוא GPT, במידה ולא, הדיסק הוא MBR.
התגובות סגורות.