חיווי שווא של "No internet"

משתמשים במערכת ההפעלה חלונות 10 גרסה 2004 מדווחים כי ה- Network Connectivity Status Indicator / NCSI (סמל חיבור הרשת הממוקם על סרגל המשימות באזור השעון) מציג חיווי שווא של "No Internet" כשבפועל יש חיבור אינטרנט פעיל ותקין. מיקרוסופט בודקת את הבעיה. מידע מפורט הכולל מדריך קצר המאפשר את תיקון התופעה זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer)

התגובות סגורות.