Windows Defender Application Guard / Windows Sandbox

מיקרוסופט (Microsoft) מדווחת כי במקרים מסויימים עלול הניסיון לפתוח/להפעיל את Windows Defender Application Guard / WDAG  או את Windows Sandbox (במערכות ההפעלה המפורטות במסמך ששחררה החברה) להיכשל. במקרה של כשל/תקלה תתקבל הודעת השגיאה "ERROR_VSMB_SAVED_STATE_FILE_NOT_FOUND (0xC0370400)" או, הודעת השגיאה "E_PATHNOTFOUND (0x80070003)".  מיקרוסופט בודקת את הנושא ופועלת למציאת פתרון, בינתיים ממליצה החברה לאתחל את המחשב מחדש (Restart) במידה והתקבלה אחת מהודעות השגיאה. מידע נוסף זמין ב: Microsoft

הערות והרחבות:

  • מידע נוסף אודות Windows Sandbox זמין ב: Suppware
התגובות סגורות.