התקנה מחדש של מערכת ההפעלה באמצעות Reset this PC

[ Windows 10 version 2004 ] … עד ל- Window 10 version 1909 (כולל) ניתן היה להתקין מחדש (Reinstall) את מערכת ההפעלה Windows 10 באמצעות "Reset this PC" או, באמצעות "Fresh Start". במערכת ההפעלה Windows 10 version 2004 שילבה מיקרוסופט (Microsoft) את הפונקציונליות/המאפיינים של Fresh Start ב- "Reset this PC" וביטלה את "Fresh Start" כמנגנון עצמאי. מנגנון התחזוקה "Reset this PC" כולל את שתי האפשרויות הבאות:

  • Keep my files : אפשרות זו, המשמשת בעיקר כדי לבצע תחזוקה יסודית, קרי, ניקוי המחשב, שיפור ביצועים, הסרת יישומים שאינם נדרשים ועוד, מאפשרת למשתמש לשמור קבצים אישיים, תמונות והגדורות תצורה.
  • Remove everything : אפשרות זו, שהיא אגרסיבית הרבה מהאפשרות הקודמת מבצעת מחיקה מלאה של כל הקבצים והיישומים המותקנים והתקנה מחדש של מערכת ההפעלה (קרי, סוג של התקנה נקיה). 
התגובות סגורות.