בדיקת מהירות האינטרנט / מהירות הגלישה

הכלים הבאים (שירותי מקוונים) מאפשרים לך לבדוק את מהירות האינטרנט (מהירות הגלישה), עקרונית רצוי/מומלץ לבדוק באמצעות חיבור קווי/כבל (קרי, באמצעות חיבור המחשב לנתב באמצעות כבל ולא באמצעות WiFi), במידה ותוצאות הבדיקה שונות מהתוצאות הצפויות רצוי לבדוק באמצעות כלים נוספים (כדי לשלול בעיה במדידה עצמה).

התגובות סגורות.