באג ב- Windows 10 עלול לגרום לבעיה בגישה למדפסות USB

מיקרוסופט (Microsoft) מאשרת כי באג (Bug) במערכות ההפעלה Windows 10 version 1903, 1909, 2004 עלול לגרום (בנסיבות מסוימות) למערכת ההפעלה לא לזהות את מדפסת ה- USB המותקנת/המחוברת למחשב. התקלה עלולה להתרחש כאשר המשתמש מכבה (Shutdown) את המחשב ואח"כ מכבה ו/או מנתק (Disconnect/ Shut off) את המדפסת, הפעלה מחדש, תגרום לכך שהפורט שאליו היתה מחוברת המדפסת "נעלם". מיקרוסופט הפועלת כדי לפתור את הבעיה מציעה בשלב זה פתרון זמני (Workaround). מידע נוסף הכולל הצעה לפתרון זמני זמין ב: Microsoft

הערות והרחבות:

  • על מנת לצפות ברשימת הפורטים המזוהים במחשב ובהתקנים המחוברים אליהם בצע את הפעולות הבאות:
    • לחץ על Start ואח"כ על Settings
    • לחץ על Devices ואח"כ על Printers & scanners
    • לחץ על Print server properties
    • לחץ על הלשונית Ports
התגובות סגורות.