הפעלה אוטומטית של סייר הקבצים לאחר אתחול המחשב

מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת לך להגדיר פתיחה אוטומטית של סייר הקבצים (File Explorer) לאחר אתחול המחשב (Restart). חלון/חלונות הסייר (קרי, התיקיה/התיקיות) שהיו פתוחים לפני האתחול יפתחו (לאחר שהאפשרות תופעל) במיקום זהה לזה שהיה לפני האתחול. על מנת לאפשר פתיחה אוטומטית של חלונות סייר הקבצים לאחר אתחול המחשב בצע את השלבים הבאים:

  • פתח את ה- File Explorer (סייר הקבצים).
  • לחץ על View
  • לחץ על Options ואח"כ על Change folder and search options
  • לחץ על View
  • סמן (אפשר) את האפשרות: Restore previous folder windows at logon

 

התגובות סגורות.