Google Chrome 83.0: תמיכה ב- DNS over HTTPS

גוגל (Google) שחררה את דפדפן האינטרנט Google Chrome 83.0. גרסה זו הכוללת שיפורים וחידושים תומכת גם במאפיין האבטחה/הפרטיות Secure DNS. מאפיין זה, המאפשר שיפור משמעותי של רמת האבטחה ורמת ההגנה על פרטיות המשתמש במהלך הגלישה ברשת מעביר את שאילתות ה- DNS (של הדפדפן) באמצעות פרוטוקול ה-  HTTPS, קרי, DNS over HTTPS. השימוש ב- HTTPS מצמצם באופן משמעותי את היכולת של גורמים עויינים "לראות" באיזה אתרים מבקר המשתמש ו/או להפנות אותו לאתרי Phishing זדוניים. Secure DNS יופעל עקרונית אוטומטית ובאופן מדורג (קרי, לא בו-זמנית לכל המשתמשים בעולם), על מנת לשנות את הההגדרה באופן ידני לחץ על Settings ואח"כ על Privacy and security, במידה ואפשרות זו לא זמינה עדיין באפשרותך להקליד בתיבת הכתובת של הדפדפן  chrome://flags/#dns-over-https, מידע נוסף זמין ב: The Register

התגובות סגורות.