שיטות להתגוננות מפני מתקפת כופר (Ransomware)

גורמים עויינים המנצלים את מגיפת הקורונה (Corona) העולמית מגבירים באופן משמעותי את נפח הפעילות הזדונית. מדיווחים של חברות ורשויות שונות העוסקות באבטחת מידע עולה כי ניכרת עליה משמעותית בנפח הפעילות, קרי, במספר הניסיונות לבצע מתקפות כופר (Ransomware) כנגד בתי חולים. חברת מיקרוסופט (Microsoft) העוסקת בנושא באופן רציף פרסמה מדריך מקצועי (באנגלית) המציג את האיומים ואת הדרכים והשיטות שעשויות לאפשר התמודדות עם האיום, התגוננות וצמצום הסיכון והסיכוי להיפגע. מידע נוסף זמין ב: Microsoft

התגובות סגורות.